Vegetarkost er godt for helse og miljø 

Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft.

Se mer om helsefordelene her:  

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost

Det og spise vegetarkost har også store klimafordeler:

Et kurap inneholder store mengder metan. I løpet av et år raper noen få kyr flere tonn metan ut i atmosfæren.

Metan har en oppvarmingseffekt som er 21 ganger høyere enn karbondioksid.

Det sier førsteamanuensis Harald Volden ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Drivhussgassen metan blir til i kuas mage. 16 kyr raper ut omkring 3 300 kilo metan per år.

Mange er vegetarianere på grunn av helse, dyr og etikk, men det å leve vegetarisk er også en miljøvennlig livsstil. Det å spise et eller flere vegetariske måltider pr. uke, er et viktig bidrag til klimaregnskapet.

Artikkelen under  er skrevet av AV SONDRE BÅTSTRAND, og hentet fra bladet Vegetarnytt

I 2004 ga Framtiden i våre hender ut en rapport som ikke har fått den store oppmerksomheten den fortjener. Rapporten heter «Slik spiser de rike», med undertittelen «om norsk kjøttforbruk i et globalt perspektiv», og her kan vi lese at kjøttsalget i Norge har økt med 15 prosent de siste ti årene. Nå går 85 prosent av det norske jordbruksarealet med til dyrefôr, og i tillegg importeres betydelige mengder fôr, blant annet fra ryddet regnskogmark i Brasil.

Over 70 kilo kjøtt dytter den gjennomsnittlige norsking i seg i året. Det er usolidarisk å ha et så stort forbruk, for fôret som er gitt dyrene, kunne ha mettet mange flere om det ble brukt direkte som menneskeføde. 87 prosent av kostenergien i korn forsvinner om vi lar kornet bli kyllingkjøtt framfor å spise det direkte. Globalt sett blir det hvert år slaktet flere enn 15 milliarder oppdrettsdyr. Dette er altså kun de dyrene som er målrettet avlet fram med tanke på «kjøttproduksjon» (et fælt ord!). Disse oppdrettsdyrene har ofte en trist tilværelse, men her er poenget at de spiser nesten halvparten av verdens kornavling, og hele 90 prosent av soyabønnene. Det skjer i en verden der en milliard mennesker sulter…

De miljømessige argumentene mot kjøttforbruket fokuserer på sløsingen med ressursene. 85 til 90 prosent av energien i korn, soyabønner eller andre fôrråvarer er borte når svin og kylling ender sine liv på en tallerken. Skal kjøttforbruket fortsette å øke, må jordbruket øke produksjonen tilsvarende, med økt vannmangel og avskoging som konsekvenser.

Rundt regnet går det med 1000 liter vann for å produsere ett kilo korn, og da har det betydning for ressursutnyttelsen om det går til menneskeføde eller dyrefôr. Økning i jordbruksareal er en viktig grunn til avskoging, som igjen truer det biologiske mangfoldet. Mange arter får sine leveområder rasert, og avskoging står for 20 prosent av klimagassutslippene.

Det konvensjonelle og industrielle landbruket er ansvarlig for andre utslipp, så det er ikke miljøvennlig med noen stor vekst.

Kjøttforbruket må reduseres til et økologisk bærekraftig nivå, og da må vi fremme vegetariske alternativer. Samtidig som helsemyndighetene begynner å advare mot det høye kjøttforbruket, sprøyter staten hvert år titalls millioner kroner inn i «Opplysningskontoret for kjøtt». Tenk om pengene heller hadde blitt brukt på å fremme vegetarmat.

I dag er det rundt seks og en halv milliard mennesker på Jorden, og ifølge FN vil trolig den globale befolkningsveksten fortsette til 2050. Da vil i underkant av ni milliarder kravle rundt på vår lille, sårbare planet. Det vil ikke være plass til ni milliarder storspisere av kjøtt, men ni milliarder veggiser går fint.

Du finner også artikkelen her:

http://veg-veg.no/vegetarnytt/miljø/vegetarianisme_er_miljovennlig

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s