Et barn i balanse

Et barn er ikke født frustrert, sint og med dårlig selvtillit. Mobbing, erting og annen form for utagering er heller ikke medfødt. Et utagerende barn er ikke vanskelig, det har det vanskelig! Et trygt og balansert barn har det ikke på denne måten. Men hva må til for å bli et harmonisk menneske?


Jeg mener at det grunnleggende er å bli møtt med respekt. Barnet må vokse opp i en trygg atmosfære, der de største forbilden, foreldrene, også behandler hverandre og sine medmennesker med respekt. 

Barn som opplever stadig kjeft, vil lære at de er slemme og umulige. De vil ofte ha en opplevelse av og ikke bli hørt, og at de voksne ikke bryr seg om hva de mener. Dette kan resultere i frustrasjon og sinne.

Barn som opplever at mor og far stadig krangler og snakker stygt til hverandre, vil lære at dette er måten å håndtere konflikter på. Barn har dessuten stor evne til å ta på seg skylden for foreldrenes krangling.

Barn som opplever at de voksne sladrer og baksnakker andre, lærer at det er greit å se ned på andre, erte og mobbe.

Vis barna at de er elsket. Hør på hva de har å si. Vis respekt for deres meninger og følelser (” Jeg ser at du har det vanskelig. Jeg ser at du er lei deg. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg?”) Forklar hva som er greit og ikke greit. Sett grenser. Vis at det er greit å være uenig, og at ting kan diskuteres på en respektfull måte. Ikke snakk stygt om andre. Lær barnet å ha respekt for alle. Jeg tror disse faktorene er viktige for å skape harmoniske mennesker. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s