Nasjonale prøver ødelegger manges selvtillit

Nasjonale prøver ødelegger manges selvtillit og skaper skoletapere. 

En av mine viktigste oppgaver som lærer er å bygge opp elevenes selvtillit. 

For å lære må man ha troen på at man kan!

Elevene må vite at de er gode nok, og at de stadig kan lære noe nytt. Vi er pålagt å tilpasse undervisningen til hver enkelts forutsetninger, noe som er riktig og viktig. Alle skal føle at de lykkes!

Jeg vil fortelle om en tidligere elev. Hun begynte i klassen uten tro på at hun kunne noe. Hun ville heller ikke prøve, i frykt for å mislykkes. Det var fantastisk å følge henne etter hvert som hun forsto at hun faktisk kunne mye, og at hun stadig lærte noe nytt!  Hun jobbet hardere enn de fleste og var stolt av alt hun kunne!

Så kom dagen med nasjonal prøve. Hun åpnet heftet, begynte å gråte og løp ut av rommet. Det var hjerteskjærende. Den dagen lærte hun at uansett hvor mye hun jobbet, så ble hun aldri god nok.

Jeg opplever dessverre alt for ofte at elever som mister troen på egne evner pga. kartlegginger og nasjonale prøver.

Det er et stort misforhold mellom tilpasset opplæring og nasjonale prøver.

Undervisningen blir tilpasset hver enkelt, men de nasjonale prøven og kartleggingene er like for alle.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s